Medewerkers maken de organisatie! Door te investeren in de persoonlijke effectiviteit van jouw medewerkers kun je het beste uit jouw organisatie halen. Bij BodyMind Life Coaching zijn wij ervan overtuigd als de medewerker in verbinding is met zichzelf, zijn natuurlijke talenten en in een goede (energie)balans zit, zij maximaal kan performen én een waardevolle bijdrage levert aan de organisatie.

BodyMind Life Coaching begeleid professionals en leidinggevenden op weg naar het realiseren van een betekenisvolle impact met meer passie, voldoening én succes. Tijdens onze trainings- en adviestrajecten worden natuurlijke talenten en potentieel ontdekt en verder uitgebouwd. Ook worden belemmerende patronen en onderliggende overtuigingen zichtbaar gemaakt en doorbroken. Wij werken vanuit de analytische psychologie van Carl Gustav  Jung.

Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate

Teveel professionals en leidinggevenden ervaren minder impact, resultaat en voldoening uit hun werk dan ze zouden willen. Zonde! Dit is verspilling van onbenut potentieel en kostbare energie. Het kan ook anders! Doorbreek de vicieuze cirkel en ervaar meer impact en resultaat. Met minder moeite en meer passie, voldoening en succes. Hoe mooi zou dat zijn voor jou persoonlijk en als organisatie. Om talenten en onderbewuste drijfveren te laten groeien, zetten wij de Odin Development Compass (ODC) in voor individuele ontwikkeltrajecten en team ontwikkeltrajecten.

Odin Development Compass (ODC)

Het Odin Development Compass (ODC) is een psychometrische assessmenttool dat zelfinzicht geeft én succesvol maakt. Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De succesfactor berust op het unieke karakter van de ODC, die het mogelijk maakt om onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Daarmee is de ODC de enige assessmenttool die de natuurlijke kracht van iemand gefundeerd aantoont. De ODC-meting geeft mensen zeer specifieke handvatten om succesvolle authenticiteit te ontwikkelen in werk en privé.

Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn belemmerende patronen, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven

De ODC-meting:
- biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
- biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
- helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
- geeft zicht op onbewuste drijfveren;
- voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.


De ODC-meting geeft inzicht in de kwaliteiten en competenties die ons van nature zijn gegeven. Hierdoor kunnen coachingstrajecten (zowel voor individuen als teams) veel gerichter worden gebruikt. Als je weet wat wél en niet ontwikkelbaar is, kan direct op verandering worden ingezet. Een duurzame verandering naar individuele- én organisatorische groei. Andersom kan met de ODC-meting ook geanalyseerd worden welke competenties er nodig zijn voor een bepaalde functie zodat er een goede match gemaakt kan worden tussen individu en functieprofiel.

Zoek je coaching, training of advies om duurzame inzetbaarheid binnen jullie organisatie te stimuleren? BodyMind Life Coaching helpt individuen, teams en organisaties met de volgende thema’s:
o   Persoonlijke effectiviteit
o   Transformatief coachen
o   Leefstijl
o   Weerbaarheidstraining
o   Positieve psychologie
o   Omgaan met werkdruk en werkstress
o   Mindfulness

Deze trainingen worden zowel  In-Company als op onze praktijklocatie verzorgd. De inhoud wordt in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt.

Wat als we doen wat we écht willen?