Multidisciplinaire aanpak voor stressklachten, duurzame gedragsverandering en empowerment coaching

BodyMind Life Coaching helpt jou het maximale uit jezelf te halen en meer in balans te komen door grip te krijgen op stressklachten en aan de slag te gaan met jouw persoonlijke effectiviteit (= empowerment). Wij zijn uniek in de regio met onze multidisciplinaire aanpak, waarbij psychosociale coaching, bodywork en het optimaliseren van jouw energiebalans centraal staan. Wij werken voor werkgevers in de regio Limburg die hun medewerkers willen ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen en/of te ondersteunen op de weg naar duurzaam herstel bij psychosociaal arbeidsverzuim.

Body : bodywork

Jouw lichaam fungeert als doorgeefluik van jouw innerlijke belevingswereld (= emoties en gevoelens). Niet voor niets komen de meest stress gerelateerde klachten dan ook fysiek tot uiting. Weinig energie, slechte nachtrust, nek en schouderklachten, piekeren, hoofdpijn, drukkend gevoel op de borst. De fysieke signalen brengen ons naar de daadwerkelijke kern van je stress en spanningsklachten.

In alle trajecten zetten wij lichaamswerk in (ademhaling, release technieken). Doordat we de onderliggende oorzaak van de lichamelijke klachten – veelal mentaal/emotioneel (Mind) van aard -  ook behandelen, bieden we zowel voor de korte als lange termijn een effectieve oplossing.

Mind : psychosociale coaching

Het unieke BodyMind Life Coaching traject is gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van SDN (Self Directed Neuroplasticity). Neurale paden kun je zien als ‘herinneringsroutes’  die worden opgeslagen in je brein, maar je brein is in staat deze herinneringsroutes los te maken en nieuwe paden te creëren. BodyMind Life Coaching helpt jou de neurale paden gekoppeld aan ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven te doorbreken, waardoor je andere gedachten en gevoelens zult gaan ervaren.

Wij helpen je om je overtuigingen over je eigen intelligentie, talenten en kwaliteiten te optimaliseren zodat je een op groei gerichte mindset gaat ontwikkelen. De succesvol bewezen psychosociale behandelmethoden waar wij mee werken - Positieve Psychologie, EMDR en trauma release technieken -  zijn erop gericht negatieve gevoelens en beperkende overtuigingen los te laten en jouw mindset te versterken. Hierdoor kom je meer in je authentieke kracht te staan.

Life Coaching

Hoe zit het met jouw leven? Is het leven zoals jij het nu leeft door jou gecreëerd of is het ontstaan zonder dat jij er invloed op had? Natuurlijk zijn er situaties en invloeden van buitenaf maar de situaties zelf zijn niet bepalend; wel hoe je omgaat met de situaties. Wie je bent geworden en waar je nu staat in jouw leven zijn het gevolg van alle keuzes die je tot op heden hebt gemaakt.

 

Of zijn het juist de keuzes die je niet hebt gemaakt omdat je niet durfde te kiezen,  uit angst voor het onbekende of het vertrouwde niet los durven laten? Tijdens jouw persoonlijke Life Coachingstraject krijg jij inzicht in deze en vele andere essentiële levensvragen zodat jij jouw mooiste leven kunt realiseren.

01

"LANGDURIG VERZUIM HEBBEN WE KUNNEN VOORKOMEN"

"Ik heb een van mijn teamleden die in 2020 in verzuim zat en toen het Stress Release Intensief coachingstraject heeft doorlopen weer zien opbloeien van een uitgeput iemand naar een energiek persoon. Nadat er vorig jaar een ingrijpend life-event in de privéomstandigheden was, heeft hij wederom een aantal coachsessies gehad bij BodyMind Life Coaching, wat weer waardevol is gebleken en langdurig verzuim voorkomen is geworden."
Mieke Wijnen - Teamleider Social Return
01
02

"STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN, STRAALT MEER ZELFVERTROUWEN UIT EN LAAT EIGEN- EN TEAMBELANGEN MEER GELDEN"

"Wat ik vooral opmerk sinds E. het Empowerment coachtraject heeft doorlopen is dat hij tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in de interactie met collega's sterker in zijn schoenen staat, meer zelfvertrouwen uitstraalt en zijn eigen- en teambelangen meer laat gelden. Het belangrijkste is dat hij ook zelf bevestigt dat hij, door dichter bij zichzelf te blijven, goed in zijn vel zit. Voor ons team is dit een fijne ontwikkeling, de samenwerking wordt daarmee verder versterkt!”
Raymond Pelsers  - Corporate R&D Manager
02
03

"MEER ZELFINZICHT VERKREGEN EN PERSOONLIJKE VALKUILEN WORDEN HERKEND EN AANGEPAKT"

“Sinds E.  het coachingstraject bij BodyMind Life Coaching heeft doorlopen heb ik duidelijke positieve veranderingen bij hem ervaren. De coaching heeft hem aanzienlijk meer zelfinzicht gekregen en  heeft geholpen zijn persoonlijke valkuilen tijdig te herkennen en aan te pakken. Deze nieuwe vaardigheden stellen hem zelf in staat om effectiever om te gaan met dagelijkse uitdagingen. Door de begeleiding die hij op tijd heeft gekregen is hij voortdurend inzetbaar gebleven voor zijn werkzaamheden, wat een prettige bijkomstigheid is voor hemzelf , zijn eigenwaarde en natuurlijk voor het team waarin hij werkzaam is.”
Ramon Dop - Manager Rijtesten
03
04

"PROGRESSIE IS DUIDELIJK MERKBAAR IN MOTIVATIE, TEAMWORK EN PRODUCTIVITEIT"

“Als manager binnen een grote corporate heb ik met veel vertrouwen gebruik gemaakt van de diensten van BodyMind Life Coaching. Diverse medewerkers uit mijn team, alsook ik zelf, hebben een persoonlijk Empowerment coachingstraject gevolgd welke zeer waardevolle inzichten hebben gegeven. De unieke wijze die Rico & Angelina toepassen is echt van andere, zeer positieve, aanpak! Indien medewerkers zichzelf goed leren kennen en hun denken en handelen beter begrijpen is dit een absolute meerwaarde voor een organisatie; progressie is duidelijk merkbaar in motivatie, teamwork en productiviteit. Ik ben dan ook met trots een ambassadeur voor BodyMind Life Coaching.”
Rob Vervoort - Commercieel directeur
04
05

"EEN VERPLEEGKUNDIGE DIE ER WEER STAAT"

“Een medewerker in mijn team heeft het Stress-release interventietraject bij BodyMind Life Coaching doorlopen. Ze is dit traject begonnen nadat ze ruim 9 maanden in langdurig verzuim zat en in deze periode de reeds ingezette psychische ondersteuning onvoldoende is gebleken. Nu richting het einde van het interventietraject bij BodyMind Life Coaching zie ik op de afdeling weer een verpleegkundige die er weer staat, die blij is met haar collega’s en het fijn vind om weer als van oudst aan het werk te zijn. De medewerker is dankbaar dat ze dit coachingstraject heeft mogen volgen en ervaart zelf persoonlijke groei en zit weer goed in haar vel.”
Peggy Aggenbach-Strijdonk - Teamleider Neurologie
05
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow