8 weken (16 sessies)

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat het lichaam stress en spanning opslaat als het niet onmiddellijk wordt loslaten. Hoe meer stress en spanning door de tijd heen wordt opgeslagen hoe kwetsbaarder jouw lichaam en geest (= mind) zijn geworden. We geven je inzicht hoe onze lichaamsprocessen werken, waarom klachten -zowel fysiek als psychosociaal - zich aandienen en wat het effect is van (beperkende) overtuigingen die veelal de voedingsbodem zijn van onze gedachten en gevoelens.

Met de vier dimensionale klachtenlijst (4 DKL) brengen we in kaart welke psychische klachten jij ervaart en wat de mate van stress is.  De 4DKL is een wetenschappelijke test die veel gebruikt door huisartsen en psychologen aangezien de 4DKL in zéér korte tijd mogelijke psychische klachten in beeld brengt.

Het Stress Release Traject is een traject waarbij we zowel coaching, bodywork en ontspanning integreren. We leren je de innerlijke oorzaak van fysieke, mentale en emotionele klachten gericht en zelfstandig aan te pakken door o.a. de Positieve Psychologie, coaching en bodywork. We leren je een gezonde balans te creëren tussen ‘belasting’ en ‘belastbaarheid’ en krijg jij inzicht op essentiële levensvragen, zoals je hierboven kunt terug lezen in het Empowerment traject.

Gedurende 8 weken krijg je twee keer per week een individuele sessie van 90 minuten.

 • EEN VERPLEEGKUNDIGE DIE ER WEER STAAT

  “Een medewerker in mijn team heeft het Stress-release interventietraject bij BodyMind Life Coaching doorlopen. Ze is dit traject begonnen nadat ze ruim 9 maanden in langdurig verzuim zat en in deze periode de reeds ingezette psychische ondersteuning onvoldoende is gebleken. Nu richting het einde van het interventietraject bij BodyMind Life Coaching zie ik op de afdeling weer een verpleegkundige die er weer staat, die blij is met haar collega’s en het fijn vind om weer als van oudst aan het werk te zijn. De medewerker is dankbaar dat ze dit coachingstraject heeft mogen volgen en ervaart zelf persoonlijke groei en zit weer goed in haar vel.”
  (Peggy Aggenbach - Strijdonk | Teamleider Neurologie)
 • LANGDURIG VERZUIM HEBBEN WE KUNNEN VOORKOMEN

  "Ik heb een van mijn teamleden die in 2020 in verzuim zat en toen het Stress Release Intensief coachingstraject heeft doorlopen weer zien opbloeien van een uitgeput iemand naar een energiek persoon. Nadat er vorig jaar een ingrijpend life-event in de privéomstandigheden was, heeft hij wederom een aantal coachsessies gehad bij BodyMind Life Coaching, wat weer waardevol is gebleken en langdurig verzuim voorkomen is geworden."
  (Mieke Wijnen  |  Projectleider Social Return)
 • MEER ZELFINZICHT VERKREGEN EN PERSOONLIJKE VALKUILEN WORDEN HERKEND EN AANGEPAKT

  “Sinds E.  het coachingstraject bij BodyMind Life Coaching heeft doorlopen heb ik duidelijke positieve veranderingen bij hem ervaren. De coaching heeft hem aanzienlijk meer zelfinzicht gekregen en  heeft geholpen zijn persoonlijke valkuilen tijdig te herkennen en aan te pakken. Deze nieuwe vaardigheden stellen hem zelf in staat om effectiever om te gaan met dagelijkse uitdagingen. Door de begeleiding die hij op tijd heeft gekregen is hij voortdurend inzetbaar gebleven voor zijn werkzaamheden, wat een prettige bijkomstigheid is voor hemzelf , zijn eigenwaarde en natuurlijk voor het team waarin hij werkzaam is.”
  (Ramon Dop  |  Manager Rijtesten)
 • PROGRESSIE IS DUIDELIJK MERKBAAR IN MOTIVATIE, TEAMWORK EN PRODUCTIVITEIT

  “Als manager binnen een grote corporate heb ik met veel vertrouwen gebruik gemaakt van de diensten van BodyMind Life Coaching. Diverse medewerkers uit mijn team, alsook ik zelf, hebben een persoonlijk Empowerment coachingstraject gevolgd welke zeer waardevolle inzichten hebben gegeven. De unieke wijze die Rico & Angelina toepassen is echt van andere, zeer positieve, aanpak! Indien medewerkers zichzelf goed leren kennen en hun denken en handelen beter begrijpen is dit een absolute meerwaarde voor een organisatie; progressie is duidelijk merkbaar in motivatie, teamwork en productiviteit. Ik ben dan ook met trots een ambassadeur voor BodyMind Life Coaching.”
  (Rob Vervoort | Commercieel directeur)
 • STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN, STRAALT MEER ZELFVERTROUWEN UIT EN LAAT EIGEN- EN TEAMBELANGEN MEER GELDEN

  "Wat ik vooral opmerk sinds E. het Empowerment coachtraject heeft doorlopen is dat hij tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in de interactie met collega's sterker in zijn schoenen staat, meer zelfvertrouwen uitstraalt en zijn eigen- en teambelangen meer laat gelden. Het belangrijkste is dat hij ook zelf bevestigt dat hij, door dichter bij zichzelf te blijven, goed in zijn vel zit. Voor ons team is dit een fijne ontwikkeling, de samenwerking wordt daarmee verder versterkt!”
  (Raymond Pelsers  |  Corporate R&D Manager)