HR professionals! Dit bericht is voor jou!

Ben jij vanuit HR verantwoordelijk voor het verzuimmanagement en zie je het aantal langdurige verzuimcasusssn met psychosociaal arbeidsverzuim (PSA) niet teruglopen? Sterker nog: misschien zie je het aantal casussen alleen nog maar hoger oplopen vanwege de toename van medewerkers met stressklachten of ander mentaal verzuim?

Dan hebben wij een uniek aanbod! En dat kost je bovendien ook nog eens €0! Benieuwd? Lees verder….

Ik (Angelina) kom naar jouw bedrijfslocatie voor een dossierschouwing. Je laat me jouw meest zorgwekkende dossiers inzien en ik beoordeel binnen 1 uur of er kansen onbenut zijn in de reintegratie. Ik geef je heel concreet aan waar ik mogelijkheden zie, wat de contraindicaties zijn en welke vervolgstappen mogelijk zijn in het herstelproces. Dit alles uiteraard volledig AVG-proof en met een ondertekende geheimhoudingsverklaring (deze neem ik voor je mee en vraagt vanuit jouw kant geen voorbereidingstijd). Het enige dat jij hoeft te doen is aan te geven welke verzuimdossiers jij wilt laten schouwen!

Zie ik mogelijkheden voor een passende interventie vanuit BodyMind Life Coaching en jij staat daarvoor open, dan ontvang je een concreet voorstel. Hierin kun je lezen wat wij voor jouw medewerker kunnen betekenen op weg naar duurzaam herstel. Zo krijgt jouw medewerker weer zicht op inzetbaarheid, kunnen teams hun volle potentieel gaan benutten en krijgt de organisatie grip op verzuim….met de bijbehorende reductie van verzuimkosten. Is je CFO ook weer blij! Win win toch?

01

"LANGDURIG VERZUIM HEBBEN WE KUNNEN VOORKOMEN"

"Ik heb een van mijn teamleden die in 2020 in verzuim zat en toen het Stress Release Intensief coachingstraject heeft doorlopen weer zien opbloeien van een uitgeput iemand naar een energiek persoon. Nadat er vorig jaar een ingrijpend life-event in de privéomstandigheden was, heeft hij wederom een aantal coachsessies gehad bij BodyMind Life Coaching, wat weer waardevol is gebleken en langdurig verzuim voorkomen is geworden."
Mieke Wijnen - Teamleider Social Return
01
02

"STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN, STRAALT MEER ZELFVERTROUWEN UIT EN LAAT EIGEN- EN TEAMBELANGEN MEER GELDEN"

"Wat ik vooral opmerk sinds E. het Empowerment coachtraject heeft doorlopen is dat hij tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in de interactie met collega's sterker in zijn schoenen staat, meer zelfvertrouwen uitstraalt en zijn eigen- en teambelangen meer laat gelden. Het belangrijkste is dat hij ook zelf bevestigt dat hij, door dichter bij zichzelf te blijven, goed in zijn vel zit. Voor ons team is dit een fijne ontwikkeling, de samenwerking wordt daarmee verder versterkt!”
Raymond Pelsers  - Corporate R&D Manager
02
03

"MEER ZELFINZICHT VERKREGEN EN PERSOONLIJKE VALKUILEN WORDEN HERKEND EN AANGEPAKT"

“Sinds E.  het coachingstraject bij BodyMind Life Coaching heeft doorlopen heb ik duidelijke positieve veranderingen bij hem ervaren. De coaching heeft hem aanzienlijk meer zelfinzicht gekregen en  heeft geholpen zijn persoonlijke valkuilen tijdig te herkennen en aan te pakken. Deze nieuwe vaardigheden stellen hem zelf in staat om effectiever om te gaan met dagelijkse uitdagingen. Door de begeleiding die hij op tijd heeft gekregen is hij voortdurend inzetbaar gebleven voor zijn werkzaamheden, wat een prettige bijkomstigheid is voor hemzelf , zijn eigenwaarde en natuurlijk voor het team waarin hij werkzaam is.”
Ramon Dop - Manager Rijtesten
03
04

"PROGRESSIE IS DUIDELIJK MERKBAAR IN MOTIVATIE, TEAMWORK EN PRODUCTIVITEIT"

“Als manager binnen een grote corporate heb ik met veel vertrouwen gebruik gemaakt van de diensten van BodyMind Life Coaching. Diverse medewerkers uit mijn team, alsook ik zelf, hebben een persoonlijk Empowerment coachingstraject gevolgd welke zeer waardevolle inzichten hebben gegeven. De unieke wijze die Rico & Angelina toepassen is echt van andere, zeer positieve, aanpak! Indien medewerkers zichzelf goed leren kennen en hun denken en handelen beter begrijpen is dit een absolute meerwaarde voor een organisatie; progressie is duidelijk merkbaar in motivatie, teamwork en productiviteit. Ik ben dan ook met trots een ambassadeur voor BodyMind Life Coaching.”
Rob Vervoort - Commercieel directeur
04
05

"EEN VERPLEEGKUNDIGE DIE ER WEER STAAT"

“Een medewerker in mijn team heeft het Stress-release interventietraject bij BodyMind Life Coaching doorlopen. Ze is dit traject begonnen nadat ze ruim 9 maanden in langdurig verzuim zat en in deze periode de reeds ingezette psychische ondersteuning onvoldoende is gebleken. Nu richting het einde van het interventietraject bij BodyMind Life Coaching zie ik op de afdeling weer een verpleegkundige die er weer staat, die blij is met haar collega’s en het fijn vind om weer als van oudst aan het werk te zijn. De medewerker is dankbaar dat ze dit coachingstraject heeft mogen volgen en ervaart zelf persoonlijke groei en zit weer goed in haar vel.”
Peggy Aggenbach-Strijdonk - Teamleider Neurologie
05
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow