Bij het Burn-out Release Traject werken we geleidelijk en stapsgewijs naar duurzaam herstel. Je bent al geruime tijd over je fysieke, mentale en emotionele grenzen gegaan. Je lichaam heeft gedurende een langere tijd al signalen gegeven maar die zijn niet goed genoeg geïnterpreteerd. De weg naar herstel heeft tijd nodig en die tijd maken we ook voor je. Vanwege de energieschommelingen die je ondervindt tijdens jouw burn-out zullen we in overleg een op maat traject samenstellen.

Tijdens het traject gaan we kijken en ontwortelen wat jou tot hier heeft gebracht en welke stappen je moet gaan zetten om weer bergopwaarts te kunnen gaan. Als er eenmaal erkenning en herkenning is wat jou hier heeft gebracht kunnen we die patronen gaan doorgronden. Stap voor stap in samenspraak maken we je lichaam weerbaarder, bewuster, mentaal en emotioneel sterker. Naast lichamelijke therapie en psychosociale coaching zullen de relax & release sessies bijdragen aan het ontladen van spanning in jouw lichaam en ga je door ademhalingsoefeningen, mindfulness en yin yoga  de balans terugvinden in jouw body & mind.

Gedurende 10-14 weken krijg je twee keer per week één sessie van 90 minuten.

01

"LANGDURIG VERZUIM HEBBEN WE KUNNEN VOORKOMEN"

"Ik heb een van mijn teamleden die in 2020 in verzuim zat en toen het Stress Release Intensief coachingstraject heeft doorlopen weer zien opbloeien van een uitgeput iemand naar een energiek persoon. Nadat er vorig jaar een ingrijpend life-event in de privéomstandigheden was, heeft hij wederom een aantal coachsessies gehad bij BodyMind Life Coaching, wat weer waardevol is gebleken en langdurig verzuim voorkomen is geworden."
Mieke Wijnen - Teamleider Social Return
01
02

"STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN, STRAALT MEER ZELFVERTROUWEN UIT EN LAAT EIGEN- EN TEAMBELANGEN MEER GELDEN"

"Wat ik vooral opmerk sinds E. het Empowerment coachtraject heeft doorlopen is dat hij tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in de interactie met collega's sterker in zijn schoenen staat, meer zelfvertrouwen uitstraalt en zijn eigen- en teambelangen meer laat gelden. Het belangrijkste is dat hij ook zelf bevestigt dat hij, door dichter bij zichzelf te blijven, goed in zijn vel zit. Voor ons team is dit een fijne ontwikkeling, de samenwerking wordt daarmee verder versterkt!”
Raymond Pelsers  - Corporate R&D Manager
02
03

"MEER ZELFINZICHT VERKREGEN EN PERSOONLIJKE VALKUILEN WORDEN HERKEND EN AANGEPAKT"

“Sinds E.  het coachingstraject bij BodyMind Life Coaching heeft doorlopen heb ik duidelijke positieve veranderingen bij hem ervaren. De coaching heeft hem aanzienlijk meer zelfinzicht gekregen en  heeft geholpen zijn persoonlijke valkuilen tijdig te herkennen en aan te pakken. Deze nieuwe vaardigheden stellen hem zelf in staat om effectiever om te gaan met dagelijkse uitdagingen. Door de begeleiding die hij op tijd heeft gekregen is hij voortdurend inzetbaar gebleven voor zijn werkzaamheden, wat een prettige bijkomstigheid is voor hemzelf , zijn eigenwaarde en natuurlijk voor het team waarin hij werkzaam is.”
Ramon Dop - Manager Rijtesten
03
04

"PROGRESSIE IS DUIDELIJK MERKBAAR IN MOTIVATIE, TEAMWORK EN PRODUCTIVITEIT"

“Als manager binnen een grote corporate heb ik met veel vertrouwen gebruik gemaakt van de diensten van BodyMind Life Coaching. Diverse medewerkers uit mijn team, alsook ik zelf, hebben een persoonlijk Empowerment coachingstraject gevolgd welke zeer waardevolle inzichten hebben gegeven. De unieke wijze die Rico & Angelina toepassen is echt van andere, zeer positieve, aanpak! Indien medewerkers zichzelf goed leren kennen en hun denken en handelen beter begrijpen is dit een absolute meerwaarde voor een organisatie; progressie is duidelijk merkbaar in motivatie, teamwork en productiviteit. Ik ben dan ook met trots een ambassadeur voor BodyMind Life Coaching.”
Rob Vervoort - Commercieel directeur
04
05

"EEN VERPLEEGKUNDIGE DIE ER WEER STAAT"

“Een medewerker in mijn team heeft het Stress-release interventietraject bij BodyMind Life Coaching doorlopen. Ze is dit traject begonnen nadat ze ruim 9 maanden in langdurig verzuim zat en in deze periode de reeds ingezette psychische ondersteuning onvoldoende is gebleken. Nu richting het einde van het interventietraject bij BodyMind Life Coaching zie ik op de afdeling weer een verpleegkundige die er weer staat, die blij is met haar collega’s en het fijn vind om weer als van oudst aan het werk te zijn. De medewerker is dankbaar dat ze dit coachingstraject heeft mogen volgen en ervaart zelf persoonlijke groei en zit weer goed in haar vel.”
Peggy Aggenbach-Strijdonk - Teamleider Neurologie
05
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow