Een aantal jaren geleden had ik een ingrijpende fase in mijn leven waar ik langere tijd emotionele pijn en verdriet door had. Ik had iets los te laten wat ontzettend belangrijk voor me was en moest een verandering aanbrengen in mijn leven die mij aan het hart ging. In deze periode zijn systemisch coachen en yoga onverwachts op mijn pad gekomen.

Hierdoor kwam ik meer in verbinding met mezelf, dichter bij mijn gevoel en heb ik de moed gehad keuzes te maken die nodig waren om trouw te blijven aan mezelf. Ik liet me minder leiden door de wereld om mij heen en mijn drive om altijd maar het maximale te willen behalen. Ik leerde om écht te ontspannen, anders dan het soort ontspanning wat ik voelde tijdens het sporten of een avondje Netflixen. Hierdoor ben ik anders in het leven gaan staan en zijn nieuwe deuren opengegaan. Het belangrijkste was het begin van een leven waarin ik mezelf en mijn persoonlijke waarden centraal stel: liefde, verbondenheid, bewustzijn en innerlijke rust. Vooral yoga bracht mij veel innerlijke rust in een periode van hoge spanning en stress en ben ik vanaf dat moment ook gaan integreren in mijn dagelijkse leven.  Doordat ik dichter bij mezelf ben gekomen en meer vanuit mijn gevoel - in plaats van mijn hoofd - ben gaan leven, kan ik nu terugkijken met positieve gedachten en emoties op de genoemde periode in mijn leven. Bovenal voel ik dankbaarheid voor alle mooie dingen die hieruit zijn voortgekomen en de waardevolle inzichten die mij dit heeft gebracht.

Door mijn persoonlijke ervaringen én diverse trainingen in stress en burn-out coaching, NLP, Outdoor Life Coaching, systemisch coachen, breathwork, yoga (multistyle yoga teacher 200h) & mindfulness en TRE (Tention Release Exercises) ben ik mijn kennis en skills gaan verdiepen en ben ik overtuigd van het belang van het integreren van ontspanning en stressrelease-momenten in het dagelijkse leven. Hierdoor kun je voorkomen dat je spanningsboog constant ‘aan’ staat en de kans op stress en burnout-gerelateerde klachten minimaliseren.

Je kunt niet terug en het begin veranderen, maar je kunt beginnen waar je nu bent en het einde veranderen

Vanuit mijn langdurige ervaring in het HR werkveld zie ik de toename van psychisch verzuim en de uitdagingen die dit met zich meebrengt op zowel individueel als organisatieniveau. Ik zie de struggles van werkgevers hoe ze medewerkers het beste kunnen begeleiden op weg naar duurzaam herstel. Werkgevers die vertrouwen op een begeleidingstraject vanuit de eerstelijnszorg zien vaak dat er weinig duurzame verandering gerealiseerd wordt en de medewerker langdurig afwezig is op de werkvloer.

Met het BodyMind Life Coachingsconcept bieden wij een adequate aanpak waarmee medewerkers begeleid worden bij de preventie cq. herstel van psychische klachten waardoor zij weer in staat zijn de beste versie van zichzelf te worden.

01

"LANGDURIG VERZUIM HEBBEN WE KUNNEN VOORKOMEN"

"Ik heb een van mijn teamleden die in 2020 in verzuim zat en toen het Stress Release Intensief coachingstraject heeft doorlopen weer zien opbloeien van een uitgeput iemand naar een energiek persoon. Nadat er vorig jaar een ingrijpend life-event in de privéomstandigheden was, heeft hij wederom een aantal coachsessies gehad bij BodyMind Life Coaching, wat weer waardevol is gebleken en langdurig verzuim voorkomen is geworden."
Mieke Wijnen - Teamleider Social Return
01
02

"STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN, STRAALT MEER ZELFVERTROUWEN UIT EN LAAT EIGEN- EN TEAMBELANGEN MEER GELDEN"

"Wat ik vooral opmerk sinds E. het Empowerment coachtraject heeft doorlopen is dat hij tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in de interactie met collega's sterker in zijn schoenen staat, meer zelfvertrouwen uitstraalt en zijn eigen- en teambelangen meer laat gelden. Het belangrijkste is dat hij ook zelf bevestigt dat hij, door dichter bij zichzelf te blijven, goed in zijn vel zit. Voor ons team is dit een fijne ontwikkeling, de samenwerking wordt daarmee verder versterkt!”
Raymond Pelsers  - Corporate R&D Manager
02
03

"MEER ZELFINZICHT VERKREGEN EN PERSOONLIJKE VALKUILEN WORDEN HERKEND EN AANGEPAKT"

“Sinds E.  het coachingstraject bij BodyMind Life Coaching heeft doorlopen heb ik duidelijke positieve veranderingen bij hem ervaren. De coaching heeft hem aanzienlijk meer zelfinzicht gekregen en  heeft geholpen zijn persoonlijke valkuilen tijdig te herkennen en aan te pakken. Deze nieuwe vaardigheden stellen hem zelf in staat om effectiever om te gaan met dagelijkse uitdagingen. Door de begeleiding die hij op tijd heeft gekregen is hij voortdurend inzetbaar gebleven voor zijn werkzaamheden, wat een prettige bijkomstigheid is voor hemzelf , zijn eigenwaarde en natuurlijk voor het team waarin hij werkzaam is.”
Ramon Dop - Manager Rijtesten
03
04

"PROGRESSIE IS DUIDELIJK MERKBAAR IN MOTIVATIE, TEAMWORK EN PRODUCTIVITEIT"

“Als manager binnen een grote corporate heb ik met veel vertrouwen gebruik gemaakt van de diensten van BodyMind Life Coaching. Diverse medewerkers uit mijn team, alsook ik zelf, hebben een persoonlijk Empowerment coachingstraject gevolgd welke zeer waardevolle inzichten hebben gegeven. De unieke wijze die Rico & Angelina toepassen is echt van andere, zeer positieve, aanpak! Indien medewerkers zichzelf goed leren kennen en hun denken en handelen beter begrijpen is dit een absolute meerwaarde voor een organisatie; progressie is duidelijk merkbaar in motivatie, teamwork en productiviteit. Ik ben dan ook met trots een ambassadeur voor BodyMind Life Coaching.”
Rob Vervoort - Commercieel directeur
04
05

"EEN VERPLEEGKUNDIGE DIE ER WEER STAAT"

“Een medewerker in mijn team heeft het Stress-release interventietraject bij BodyMind Life Coaching doorlopen. Ze is dit traject begonnen nadat ze ruim 9 maanden in langdurig verzuim zat en in deze periode de reeds ingezette psychische ondersteuning onvoldoende is gebleken. Nu richting het einde van het interventietraject bij BodyMind Life Coaching zie ik op de afdeling weer een verpleegkundige die er weer staat, die blij is met haar collega’s en het fijn vind om weer als van oudst aan het werk te zijn. De medewerker is dankbaar dat ze dit coachingstraject heeft mogen volgen en ervaart zelf persoonlijke groei en zit weer goed in haar vel.”
Peggy Aggenbach-Strijdonk - Teamleider Neurologie
05
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow