Een aantal jaren geleden had ik een ingrijpende fase in mijn leven waar ik langere tijd emotionele pijn en verdriet door had. Ik had iets los te laten wat ontzettend belangrijk voor me was en moest een verandering aanbrengen in mijn leven die mij aan het hart ging. In deze periode zijn systemisch coachen en yoga onverwachts op mijn pad gekomen.

Hierdoor kwam ik meer in verbinding met mezelf, dichter bij mijn gevoel en heb ik de moed gehad keuzes te maken die nodig waren om trouw te blijven aan mezelf. Ik liet me minder leiden door de wereld om mij heen en mijn drive om altijd maar het maximale te willen behalen. Ik leerde om écht te ontspannen, anders dan het soort ontspanning wat ik voelde tijdens het sporten of een avondje Netflixen. Hierdoor ben ik anders in het leven gaan staan en zijn nieuwe deuren opengegaan. Het belangrijkste was het begin van een leven waarin ik mezelf en mijn persoonlijke waarden centraal stel: liefde, verbondenheid, bewustzijn en innerlijke rust. Vooral yoga bracht mij veel innerlijke rust in een periode van hoge spanning en stress en ben ik vanaf dat moment ook gaan integreren in mijn dagelijkse leven.  Doordat ik dichter bij mezelf ben gekomen en meer vanuit mijn gevoel - in plaats van mijn hoofd - ben gaan leven, kan ik nu terugkijken met positieve gedachten en emoties op de genoemde periode in mijn leven. Bovenal voel ik dankbaarheid voor alle mooie dingen die hieruit zijn voortgekomen en de waardevolle inzichten die mij dit heeft gebracht.

Door mijn persoonlijke ervaringen én diverse trainingen in stress en burn-out coaching, NLP, Outdoor Life Coaching, systemisch coachen, breathwork, yoga (multistyle yoga teacher 200h) & mindfulness en TRE (Tention Release Exercises) ben ik mijn kennis en skills gaan verdiepen en ben ik overtuigd van het belang van het integreren van ontspanning en stressrelease-momenten in het dagelijkse leven. Hierdoor kun je voorkomen dat je spanningsboog constant ‘aan’ staat en de kans op stress en burnout-gerelateerde klachten minimaliseren.

Je kunt niet terug en het begin veranderen, maar je kunt beginnen waar je nu bent en het einde veranderen

Vanuit mijn langdurige ervaring in het HR werkveld zie ik de toename van psychisch verzuim en de uitdagingen die dit met zich meebrengt op zowel individueel als organisatieniveau. Ik zie de struggles van werkgevers hoe ze medewerkers het beste kunnen begeleiden op weg naar duurzaam herstel. Werkgevers die vertrouwen op een begeleidingstraject vanuit de eerstelijnszorg zien vaak dat er weinig duurzame verandering gerealiseerd wordt en de medewerker langdurig afwezig is op de werkvloer.

Met het BodyMind Life Coachingsconcept bieden wij een adequate aanpak waarmee medewerkers begeleid worden bij de preventie cq. herstel van psychische klachten waardoor zij weer in staat zijn de beste versie van zichzelf te worden.