Als uitgangspunt in het BodyMind Life Coachingstraject vind je de vier natuurelementen Lucht, Aarde, Vuur en Water. Deze natuurelementen vertegenwoordigen immers ook de basisprincipes van ons leven en vervullen onze primaire basisbehoeften. We kunnen maar korte tijd zonder lucht (zuurstof), zonder water zouden we uitdrogen, in de aarde groeit veel van ons voedsel en we verwarmen ons aan vuur en vuur geeft ons licht. Deze natuurelementen zijn afhankelijk van elkaar; zo heeft vuur lucht nodig om te branden maar kan weer gedoofd worden door water en aarde. Ook in de BodyMind Life Coachingstrajecten zijn deze natuurelementen complementair aan elkaar en dit leggen we graag aan je uit.

Lucht – De kracht van ademhaling

Lucht is overal om ons heen; beweeglijk, onbegrensd en onzichtbaar. Lucht (zuurstof) is hetgeen we in- en uitademen, zo vanzelfsprekend, we doen het veelal zonder erbij na te denken. Ons lichaam is er zo op ingericht dat dit automatisch gebeurt. Maar ben jij je bewust van de kracht van jouw ademhaling?

Het leven stroomt door ons heen via onze ademhaling en ademhalen is het eerste en het laatste wat je doet in jouw leven; je eerste inademing wekt je tot leven en nadat je je laatste adem hebt uitgeblazen ga je heen.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat bewuste ademhaling een positief effect heeft op je gezondheid. Het is dan ook zinvol om regelmatig bewust aandacht te geven aan jouw ademhaling.

Normaal gesproken gebruik je maar 30% van je longcapaciteit, als je bewust gaat ademen zorgt dat voor een toename van jouw longcapaciteit. Je gaat hierdoor meer energie produceren, rust in je hoofd realiseren en negatieve gevoelens loslaten. Bij BodyMind Life Coaching integreren wij diverse ademhalingstechnieken in onze trajecten en leren jou deze ademhalingstechnieken te integreren in jouw dagelijkse leven.

Aarde – Kom (terug) in contact met jezelf

Aarde is een vaste vorm, sterk en betrouwbaar. Aarde zorgt voor stabiliteit en structuur en gaat over het fundament in jouw leven. Aarde brengt je naar de bodem, naar de basis in jezelf. Het wel of niet ervaren van stabiliteit en een basis in jouw leven.

Tijdens het BodyMind Life Coachingstraject gaan we op zoek naar de diepere lagen in jezelf en de stabiliteit en basis in jezelf terug te vinden. Hiervoor is het van belang dat je allereerst (terug) in contact komt met jezelf.

Dit doen we door doorlopend aandacht te schenken aan het ‘aarden’ met jezelf tijdens onze coachings- en ontspanningssessies.  Door in contact te zijn met de diepere lagen van jezelf, kun je alles wat op jouw pad komt en jou niet (meer) dient opruimen, in het ‘hier en nu’ gaan leven (mindfull), een positieve mindset ontwikkelen en de beste versie van jezelf gaan worden.

Open je ogen en zie de magie van het leven
Sluit ze en ontdek de magie in jezelf

Vuur – Het vuur in jou

Vuur staat voor passie en warmte. Warmte in ons lichaam is belangrijk om ons gezond te voelen en daarmee levenskracht en energie te geven. Vuur is de actieve kracht die door elk levend wezen stroomt en heeft de drang om dingen in gang te zetten. Het is het element van de wil, het doorzettingsvermogen, levenskracht en actie. Maar soms staat ons innerlijk vuur op de waakvlam en ontbreekt het je aan energie, levenskracht en plezier. Daarentegen kan er ook innerlijk vuur in jou branden waardoor we ‘in vuur en vlam’ staan. In het vuur van boosheid en woede kunnen we zelfs vernietigend zijn naar anderen.  Dit innerlijk vuur en bijbehorende emoties remmen jou af in het ervaren van jouw levensgeluk.

Welk vuurtje moet er in jou gedoofd worden en/of welk vlammetje moet aangewakkerd worden? Tijdens het BodyMind Life Coachingstraject krijg je inzicht in alles wat er in jouw leven – heden en verleden – is. Hetgeen jou niet (meer) dient gaan we samen mee aan de slag om dit uit jouw systeem te krijgen zodat je jouw aandacht weer kunt richten op datgeen waardoor jij meer geluk in jouw leven gaat ervaren.

Water – Volg de stroom van jouw leven

Ons lichaam bestaat voor zo’n 70% uit water. Om te overleven is water belangrijker dan voedsel en is daarmee de drager van het leven. Omlaag vloeiend steeds zoekend naar de laagste plaats, is de stromende beweging van water – altijd naar beneden gericht -  en heeft water een samentrekkende kracht. Water vindt altijd een weg, ook langs de grootste stenen en keien. Water raakt in beweging door de wind maar blijft stil onder het wateroppervlak. Een stil wateroppervlak spiegelt en verwijst naar ons vermogen om zelf een spiegel te kunnen zijn als we verstillen.

Water is verbonden met onze emoties en brengt ons bij innerlijke stilte. Soms zijn we geblokkeerd en hebben we warmte nodig om weer te ‘smelten’. We kunnen ook overspoeld zijn of te meegaand. En soms moet water verdampen en dit vraagt overgave. Maak contact met het stille water en je vindt de rust in jezelf, waarna jij vervolgens jouw ‘flow of life’ verder kunt laten stromen in de juiste richting en de keien (lees; moeilijke situaties, struggles, blokkades)  die je onderweg tegenkomt kunt trotseren.

 • EEN VERPLEEGKUNDIGE DIE ER WEER STAAT

  “Een medewerker in mijn team heeft het Stress-release interventietraject bij BodyMind Life Coaching doorlopen. Ze is dit traject begonnen nadat ze ruim 9 maanden in langdurig verzuim zat en in deze periode de reeds ingezette psychische ondersteuning onvoldoende is gebleken. Nu richting het einde van het interventietraject bij BodyMind Life Coaching zie ik op de afdeling weer een verpleegkundige die er weer staat, die blij is met haar collega’s en het fijn vind om weer als van oudst aan het werk te zijn. De medewerker is dankbaar dat ze dit coachingstraject heeft mogen volgen en ervaart zelf persoonlijke groei en zit weer goed in haar vel.”
  (Peggy Aggenbach - Strijdonk | Teamleider Neurologie)
 • LANGDURIG VERZUIM HEBBEN WE KUNNEN VOORKOMEN

  "Ik heb een van mijn teamleden die in 2020 in verzuim zat en toen het Stress Release Intensief coachingstraject heeft doorlopen weer zien opbloeien van een uitgeput iemand naar een energiek persoon. Nadat er vorig jaar een ingrijpend life-event in de privéomstandigheden was, heeft hij wederom een aantal coachsessies gehad bij BodyMind Life Coaching, wat weer waardevol is gebleken en langdurig verzuim voorkomen is geworden."
  (Mieke Wijnen  |  Projectleider Social Return)
 • MEER ZELFINZICHT VERKREGEN EN PERSOONLIJKE VALKUILEN WORDEN HERKEND EN AANGEPAKT

  “Sinds E.  het coachingstraject bij BodyMind Life Coaching heeft doorlopen heb ik duidelijke positieve veranderingen bij hem ervaren. De coaching heeft hem aanzienlijk meer zelfinzicht gekregen en  heeft geholpen zijn persoonlijke valkuilen tijdig te herkennen en aan te pakken. Deze nieuwe vaardigheden stellen hem zelf in staat om effectiever om te gaan met dagelijkse uitdagingen. Door de begeleiding die hij op tijd heeft gekregen is hij voortdurend inzetbaar gebleven voor zijn werkzaamheden, wat een prettige bijkomstigheid is voor hemzelf , zijn eigenwaarde en natuurlijk voor het team waarin hij werkzaam is.”
  (Ramon Dop  |  Manager Rijtesten)
 • PROGRESSIE IS DUIDELIJK MERKBAAR IN MOTIVATIE, TEAMWORK EN PRODUCTIVITEIT

  “Als manager binnen een grote corporate heb ik met veel vertrouwen gebruik gemaakt van de diensten van BodyMind Life Coaching. Diverse medewerkers uit mijn team, alsook ik zelf, hebben een persoonlijk Empowerment coachingstraject gevolgd welke zeer waardevolle inzichten hebben gegeven. De unieke wijze die Rico & Angelina toepassen is echt van andere, zeer positieve, aanpak! Indien medewerkers zichzelf goed leren kennen en hun denken en handelen beter begrijpen is dit een absolute meerwaarde voor een organisatie; progressie is duidelijk merkbaar in motivatie, teamwork en productiviteit. Ik ben dan ook met trots een ambassadeur voor BodyMind Life Coaching.”
  (Rob Vervoort | Commercieel directeur)
 • STAAT STERKER IN ZIJN SCHOENEN, STRAALT MEER ZELFVERTROUWEN UIT EN LAAT EIGEN- EN TEAMBELANGEN MEER GELDEN

  "Wat ik vooral opmerk sinds E. het Empowerment coachtraject heeft doorlopen is dat hij tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in de interactie met collega's sterker in zijn schoenen staat, meer zelfvertrouwen uitstraalt en zijn eigen- en teambelangen meer laat gelden. Het belangrijkste is dat hij ook zelf bevestigt dat hij, door dichter bij zichzelf te blijven, goed in zijn vel zit. Voor ons team is dit een fijne ontwikkeling, de samenwerking wordt daarmee verder versterkt!”
  (Raymond Pelsers  |  Corporate R&D Manager)