De impact van een verandering

Een van de invloedrijkste moderne denkers en filosoof Friedrich Nietzsche kwam met de bemoedigende uitspraak ‘Wat me niet doodt, maakt me sterker’. Het ervaren van pijn, verlies, afwijzing, eenzaamheid en trauma kan ons zeker sterker maken,  of tenminste zorgen dat we denken dat we sterker en veerkrachtiger zijn dat we hadden gedacht.

Wanneer een gebeurtenis of trauma zo heftig is dat je fundament of basis aan het wankelen wordt gebracht, wordt je veelal gedwongen om je persoonlijke prioriteiten en identiteit onder ogen te zien. Er zijn veel onderzoeken geweest naar de reacties van mensen op allerlei heftige gebeurtenissen zoals het doormaken van een scheiding,  krijgen van een terminale ziekte, het meemaken van een natuurramp, forse verslaving, seksueel geweld en het hebben van een kind met een levensbedreigende ziekte. Een aanzienlijk percentage van de mensen die een trauma meemaken kan zich gaan vormen naar een niveau van sociaal-emotioneel welzijn dat van tevoren als onmogelijk werd beschouwt. Hoge NOODZAAK of een ontzettend sterk VERLANGEN om sterker en beter uit je huidige situatie te komen is essentieel.

Wanneer de dokter zegt dat je nu echt eens wat aan je conditie moet gaan doen om je longcapaciteit te verbeteren,  kan je dat als noodzaak ervaren om daadwerkelijk eens je sportkleren uit de kast te trekken. Het sterke verlangen naar een mooier leven met een fijn gevoel in je lichaam en met rust in je hoofd,  kan je ernaar brengen iedere ochtend een momentje voor jezelf te pakken in de zin van meditatie, yoga of een wandeling door het bos. Discipline zit in elk mens als er werkelijk noodzaak of verlangen is om een structurele verandering in gang te zetten. De impact van een verandering zorgt in vele gevallen voor hernieuwd geloof in het vermogen vol te houden en te overwinnen in persoonlijke- en zakelijke doelen. Je relaties kun je naar een hoger niveau tillen. Je gevoel van medeleven en empathie stijgt.

Het biedt dan ook goed nieuws voor degenen die te maken hebben met problemen, heftige gebeurtenis of trauma. De impact die je wellicht overvalt, radeloos maakt en de toekomst uitzichtloos laat lijken,  biedt vroeg of laat - als jij er klaar voor bent - een zaadje voor een mooie toekomst. Er zijn drie mogelijke wegen die je kunt bewandelen na een ingrijpende impact: overleven, herstellen of groeien.

  • Overleven betekent een structureel verlaagd functioneren op mentaal , emotioneel en fysiek niveau. De weg toont iemand die zichzelf net heeft weten te redden na een heftige gebeurtenis, iemand die veel goede gevoelens en emoties heeft verloren én ook de motivatie om van liefde, werk of vrije tijd te genieten kwijt is geraakt.
  • Herstel betekent iemand die lijdt aan de gevolgen van een heftige gebeurtenis. Hij is misschien nog niet helemaal in staat om zijn werk goed te doen of bevredigende relaties te onderhouden, maar uiteindelijk keert hij terug naar zijn oorspronkelijke staat.
  • Groei betekent dat iemand ook lijdt onder de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis of trauma maar die uiteindelijk niet slechts terugkeert naar de oorspronkelijke staat, maar daarbovenuit groeit! Dan maak je een groeiproces door als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis.

Een voorbeeld uit de praktijk:

‘Een man van 25 jaar verongelukt bij een tragisch ongeluk. Plots, uit het niets en nog veel te jong. Het verdriet nam de cliënt in beslag en telkens als hij aan hem dacht,  was het verdriet het eerste wat bij hem omhoog kwam. Onvoorstelbaar en de waarom vragen passeerden de revue ‘waarom hij?’ en ‘waarom zo jong?’. Na het inzetten van een passend begeleidingstraject, heeft de cliënt een belangrijke transitie doorgemaakt. Voortaan als de cliënt aan hem denk krijgt hij een smile op zijn gezicht, voor de mooie tijd die ze met elkaar hebben gehad en dankbaar dat de vriend in zijn leven is geweest. Het verdriet heeft plaatsgemaakt voor dankbaarheid, liefde en gemoedsrust. Het verdriet neemt de cliënt niet meer in beslag waardoor hij kan genieten van alle mooie momenten en situaties die zich aandienen. Hij kiest bewust en leeft verder in het heden waar al het moois verscholen ligt.’

Hoe je omgaat met een heftige gebeurtenis of trauma ligt aan jouw benadering, jouw perceptie van de situatie. Er zijn veel technieken en methoden die in een zeer korte tijd een grote perceptieverschuiving teweeg kunnen brengen. Daarnaast kan ook op negatieve gevoelens en gedachten worden gewerkt, zodanig dat de draaglast aanzienlijk verandert. Uiteindelijk is het jouw keuze… wat kies jij? Kies je voor overleven, herstel of groei?